Medsport

Lineární laser

Jedná se o vyšetřovací metodu, při které používáme lineární laser (zejména u vyšetřování skolios páteře). Při stoji na plantoskopu na obou nohách sledujeme prosté zakřivení páteře, při stoji na jedné noze vyšetřujeme postavení jednotlivých úseků páteře.
Tím se dají do jisté míry vysvětlit odchylky od normy v zakřivení páteře. Ty mohou být důsledkem přirozené kompenzační schopnosti organismu při různých vadách pohybového aparátu, centrální nervové soustavy i nohy.
© 2010 MEDsport

Vytvořila internetová reklamní agentura Animato