Medsport

Strnad M.: Léčba bolestí bederní části zad pomocí tradiční čínské medicíny

Strnad M.: Léčba bolestí bederní části zad pomocí tradiční čínské medicíny

LÉČBA BOLESTÍ BEDERNÍ ČÁSTI ZAD POMOCÍ TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY


MUDr. Michal Strnad
Ordinace TCM, Soukromá cévní ordinace, Hradec Králové


Tradiční čínská medicína (TCM) se vyvíjela několik tisíc let a má jasně propracovanou teoretickou i praktickou metodiku, jak pro diagnostiku a léčbu řady onemocnění, tak hlavně pro udržování homeostázy celého organismu. K tomuto účelu používá rozsáhlý systém diagnostiky založené na metodách vyptávání, pozorování, vyšetření pohmatem, vyšetření pulzu a vyšetření jazyka. Při vlastním léčebném postupu využívá speciální fytoterapii, akupunkturu a moxibusci, cvičení qigong, dietetiku a psychoterapii. Vedle metod západní medicíny je možným jiným nástrojem k ošetření postiženého sportovce, často s výrazným akutním účinkem na odstranění bolestí, ale ve své podstatě hlavně s nezastupitelným preventivím účinkem na celkovou harmonizaci organismu a jeho jednotlivých složek, které jsou často intenzivním a dlouhodobým sportováním v nerovnováze a příčinou akutního, nebo chronického přetěžování a poškozování některých tkání a orgánů. Vedle analgetického působení akupunktury (na principu vrátkové teorie na periferii a uvolňováním endorfinů a dalších působků v CNS) využíváme také další regulační mechanismy v oblasti makro i mikrometabolismu. Pomocí fytoterapie dosahujeme podobných účinků.
Jednou z velice často se vyskytujících potíží u sportovců je bolestivost dolní části zad (yaobei tong). Je způsobena akutním nebo opakovaným přetěžováním bez dostatečné relaxace, jednostrannou zátěží, nebo akutním zatížením bez předchozího tréninku, nebo přípravné fáze. Jde o postižení šlachosvalového aparátu, ale také páteřního sloupce, včetně změn v oblasti meziobratlových disků. Bolest bývá lokalizována v bederním regionu, na přechodu zad do hýžďové krajiny, nebo s propagací do okolí, nejčastěji dolních končetin. TCM rozlišuje akutní stav (shanyao) a chronický stav (haiyao).
Z pohledu TCM se nejčastěji jedná o útok zevní škodliviny hanshi (chlad-vlhko), nebo o stav shenyinxu (nedostatečnost yin ledvin). Škodlivina, která vniká do bederní oblasti, vyvolává poruchu cirkulace qi a xue (energie a krve) v místní části drah, nejčastěji dumai a zutaiyang. Ty jsou zranitelnější zvl. po dlouhodobých a nevyléčených onemocněních, kdy dochází k nedostatečnosti shenyin (yin ledvin), nebo při nedostatečnosti esence (jing), nebo po předchozím poškození drah po místním traumatu, kdy zde existuje stav stagnace energie (qizhi) a stáze krve (xueyu). Proto se u akutního stavu bederních bolestí také mluví o tzv. onemocnění drah (jingluo bing).
U chronického stavu, kdy je celkové vyčerpání yin ledvin, se postižení přenáší na spárovanou dráhu dle vztahu biaoli, tedy do oblasti dráhy močového měchýře, která prochází právě přes lumbální oblast.
Dlouhodobé a intenzivní sportovní zatížení vede na jedné straně k potenciaci yangqi, na druhé straně ale ke stavu yinxu, jednak při nedostatečné relaxaci, jednak relativní nerovnováhou yin/yang.
Terapeutický princip tohoto onemocnění musí být zaměřen proto na zprůchodnění volné cirkulace energie i krve, dále na vyrovnání yin/yang nerovnováhy a výživu yin ledvin, a konečně i na odstranění zevní škodliviny.
a) Jako základní preventivní opatření ke sportovnímu zatížení by mělo být cvičení speciálně vybraného qigong, nebo taijiquan, která jsou schopna jednak doplňovat a chránit yinqi, jednak harmonizovat celý organismus a napomáhat k jeho celkové a rychlejší relaxaci a rehabilitaci, a také posilovat celou oblast pasu a beder.
 Akupunktura s moxou u stavů shenyinxu je vedle cvičení důležitou složkou terapie. Používáme metodu bufa na body např. mingmen, GV 4, shenshu, BL 23, sanyinshu, BL 22, zusanli, ST 36, guanyuan, CV 4, sanyinjiao, SP 6, fuliu, KI 7. Jde o kombinace bodů, které posilují oblast ledvin (yuanqi, yin, jing) a dále celkově harmonizují organismus.
Fytoterapie musí být zaměřena na posílení yin ledvin a výživu šlach a svalových úponů. Mohou se používat směsi typu: Duhuo jisheng tang, Zuogui wan, Yaotong pian, Duzhong hugu wan, Jianbuhu qian wan, a další.
Celkově trvá léčba podle stavu nedostatečnosti od 2 do 6 měsíců.
b) U stavů blokády energie a stáze krevní je obvykle prvním krokem v terapii akupunktura. Terapeutickým principem je uvolnění blokády a obnova hladké cirkulace, odstranění bolesti a eliminace škodliviny.
K léčbě se užívá řada tzv. distálních bodů, které napichujeme jako první a manipulují se ještě před napíchnutím lokálních bodů. Výběr distálních bodů závisí na lokalizaci bolesti. Příkladem může být např. bod tianzhu, BL 10, pokud se bolest objevuje v dolní části zad, přímo nad zadkem, podél páteře. Stejně tak lze použít i bod shuigou, GV 26. V mnoha klasických formulích se právě tato kombinace vyskytuje velmi často. Pokud naopak bolest vystřeluje, nebo se objevuje i na zevní zadní straně stehna, použijeme bod feiyang, BL 58 atd. Z distálních bodů se tedy nejčastěji používají: shuigou, GV 26, weizhong, BL 40, tianzhu, BL 10, houxi, SI 3, yaotongxue, EX, feiyang, BL 58, shenmai, BL 62, fuyang, BL 59 (obr. lumbago 3, 2). Jak bylo řečeno, napichujeme tyto body jako první, disperzní technikou (xiefa) a manipulujeme s nimi zatímco se nemocný lehce ohýbá a narovnává v pase. Jehly ponecháváme cca 15 minut s opakovanými manipulacemi jehlou, nebo jehlami.
strnad.gif
Jako lokální body nejčastěji používáme body v bederní krajině, které jsou citlivé na tlak nebo poklep (obr. lumbago 1). Tyto body napichujeme opět disperzní metodou (xiefa) a ponecháváme je cca 20 minut s opakovanou manipulací. Mezi nejčastěji citlivé body patří guanyuanshu, BL 26, dachangshu, BL 25, zhibian, BL 54, tunzhong, EX, chengfu, BL 36, yinmen, BL 37. Obvykle je doplňujeme ještě některým z místních bodů s důležitým místním účinkem na posílení ledvin, uvolnění šlach a posílení bederní oblasti, jako jsou: yaoyangguan, GV 3, mingmen, GV 4, jinsuo, GV 8, shiqizhuixia, EX, ciliao, BL 32.
Fytoterapie používá směsi, které harmonizují cirkulaci krve a energie a odstraňují blokády, jako jsou: Shentong zhuyu tang, Guzhe cuoshang san, Dahuo luo dan atd.
Samozřejmě existuje řada dalších postupů, při zachování hlavních léčebných principů. Jejich výsledkem je téměř 90% úspěšnost léčby i recidivujících a těžkých bolestí bederní oblasti. Základem je vždy pečlivá diferenciální diagnostika a individuálně prováděná cílená i celková terapie zkušeným praktikem TCM.
Stejným způsobem jsme řešili řadu dalších onemocnění u sportovců, jako jsou opakované úrazy v oblasti kotníků a kolen, ramen, lokte a zápěstí. Různé dyspeptické obtíže v rámci cestování i předstartovních stavů, opakující se nachlazení a infekce horních cest dýchacích, ale i poruchy spánku, menstruačního cyklu atd.
© 2010 MEDsport

Vytvořila internetová reklamní agentura Animato