Medsport Medsport
Nacházím se: Domovská stránka / MEDsport sympozium / Přednášející MSS 2022 - pátek

Přednášející MSS 2022 - pátek

Frána

PaedDr. Michal Joshua Frána, MHA, MBA, LL.M

Poliklinika Dr. Frány

Moderní postupy v současné podiatrii

Fyzioterapii a podiatrii se věnuji od roku 2008. Své odborné znalosti z fyzioterapie v kontextu vývojové kineziologie rozšiřuji s prof. PaedDr. Pavlem Kolářem Ph.D. Jsem zakladatelem a majitelem privátní Polikliniky Dr. Frány a své poznatky uplatňuji při práci s olympijským týmem, několika českými reprezentacemi a mnoha profesionálními individuálními českými i zahraničními sportovci. Od roku 2014 vedu výzkum na téma Protetické vybavení ortopedické vložky vs. léčebná tělesná výchova na neurologickém podkladu a jejich vliv na léčbu ploché nohy. Momentálně jsem jediný fyzioterapeut v ČR spolupracující s protetikem při výrobě 3D CNC ortopedických vložek. Podiatrickou odbornost šířím mezi ostatní fyzioterapeuty a odbornou i laickou veřejnost lektorskou činností na Poliklinice i prostřednictvím přednášek. Mám v portfoliu bohatou přednáškovou a publikační činnost v ČR i zahraničí. Jsem členem několika organizací, výběrově ČPS (Česká podiatrická společnost), APMA (American Podiatric Medical Association), FIP-IFP (International Federation of Podiatrists), ECP (European Council of Podiatry), aj.

Homolková

Bc. Veronika Homolková

Reha-Praktik Nýrsko, FyzioFeet

Využití PodoCamu v praxi fyzioterapeuta

Jako fyzioterapeut, podoterapeut se nohami zabývám v každodenní, více než 10ti leté  praxi. Vyšetření na podoskopu nebo podocamu vidím jako nezbytnou součást diagnostiky nohy klienta. K terapii využívám jak aplikaci individuálně upravených stélek do bot, tak manuálních technik, tejpování, ale i prostředků fyzikální léčby.

Koliba

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M 

Diabetologická a podiatrická ambulance Vratimov, Interní a Kardiologická klinika FN Ostrava, Ostravská univerzita, LF, katedra interních oborů

                                 Syndrom diabetické nohy - aktuality pro rok 2022

Prezident České podiatrické společnosti od roku 2018, člen podiatrického výboru ČDS, zastupuje Českou republiku v mezinárodním výboru D FOOT international a IFP-FIP, v roce 2022 obhájil pozici člena výboru European Council od Podiatrist. Provozuje privátní praxi diabetologie a podiatrie se zaměřením na léčbu diabetické nohy, jako konzultant pracuje pro FN Ostrava a přednáší na Lékařské fakultě v Ostravě. Prosazuje vytvoření samostatného oboru podiatr v České republice.

Rybová

Mgr. Pavla Rybová

PRONOHY s.r.o.

Asymetrický klient - ortotická a pohybová terapie

Jednatelka NZZ PRONOHY s.r.o. - zařízení komplexní ortotické a pohybové péče o dolní končetiny. Vedoucí fyzioterapeut. Školitel konceptu Vasyli Medical a FootWave. Školitel certifikovaného kurzu MZ pro fyzioterapeuty - Fyzioterapie nohy. Student oboru ortotik-protetik. Jednatelka edukačně-obchodní společnosti MedFeet s.r.o.

MUDr. Jindra Brtková

Radiologická klinika FN a LF UK v Hradci Králové. Kromě všeobecné pracovní náplně radiodiagnostika na běžné úrovni se dlouhodobě specializuje na diagnostiku v MSK oblasti v zobrazovacích modalitách RTG, UZ, CT a MR.

Zajímavé nálezy zobrazené v oblasti hlezna a nohy

Práce přináší zobrazené nálezy v oblasti hlezna a nohy, které byly zajímavé, nebo překvapivé nebo i běžné a typické ale s pozoruhodným aspektem. Rovněž zmíní vhodné indikace jednotlivých zobrazovacích metod.

Kinclová

Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.

Soukromá klinika Logo s.r.o. v Brně - vedoucí fyzioterapeut, externí pedagog na FSPS MU, vedoucí diplomových prací. Vědeckovýzkumná činnost týkající se diagnostika stavu nožní klenby pomocí 3D profilometrické skenovací metody a analýzou plantárních tlaků u dětské plochovbočené nohy. Garant a školitel odborného kurzu Diagnostika a terapie poruch funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie. Autorka ebooků O dětských nožičkách a Zdravý vývoj dětských nožiček a jak na něj.

Biomechanická aktivní stélka s důlkem pod základním kloubem palce

V ambulanci fyzioterapeuta se stále častěji setkáváme u pacientů s poruchou funkce nohy s tzv. individuální aktivní stélkou s důlkem pod základním kloubem palce. Cílem tohoto příspěvku je ukázat vliv této stélky na funkci nohy a dolní končetiny. Teoretická část obsahuje biomechanickou analýzu aktivního odrazu a funkci první řady, tzv. Windlass mechanismu bez stélky a se stélkou. Praktická část obsahuje kazuistiky pacientů s diagnózami hallux valgus, přetížené předonoží, hyperpronační syndrom nohy a dětská plochovbočená noha.

Mezian

MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF a VFN v Praze. Je atestovaným lékařem v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína a členem výboru Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP. Dále je členem redakční rady časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství. Je mezinárodním instruktorem sonografie pohybového systému v pracovní skupině EURO-MUSCULUS/USPRM. Hlavní odborná a výzkumná aktivita je zaměřena na muskuloskeletální ultrasonografii. Je autorem 25 publikací v časopisech s IF.

Vliv nošení obuvi na vysokém podpatku na struktury kolenní chrupavky, Achillovy šlachy a plantární fascie: výsledky observační, ultrasonografické studie

Cílem studie bylo ověření hypotézy morfologických změn kloubní chrupavky distální epifýzy femuru, Achillovy šlachy a plantární fascie u mladých žen nosících obuv na vysokém podpatku. K popisu výše zmíněných struktur byla použita ultrasonografická metoda. Výzkumný soubor čítal celkem 88 subjektů. Nálezem u žen nosících obuv na vysokém podpatku (> 5 cm; v posledních dvou letech kontinuálně déle než pět hodin, alespoň pět dní v týdnu) (N = 34; věk 31,1 ± 6,4 let; BMI 21,6 ± 2,4 kg.m-2) byla hypertrofie pravé femorální chrupavky (2,00 ± 0,41 mm) a levostranné Achillovy šlachy (4,07 ± 0,48 mm) oproti skupině kontrolní (N = 54; věk 29,5 ± 7,2 let; 22,5 ± 2,9 kg.m-2) (1,95 ± 0,35 mm; 3,83 ± 0,53 mm). Morfologie plantární fascie se signifikantně nelišila. Zjištěné skutečnosti upozorňují na nezbytnost dalšího výzkumu věnovaného tomuto módnímu trendu s ohledem na prevenci degenerativních onemocnění pohybového aparátu.

Dále nabízíme

MEDsport sympozium

Školení

© 2010 MEDsport

Vytvořila internetová reklamní agentura Animato
 
všechna práva vyhrazena    |    mapa stránek